Tìm mã seri trên hộp sản phẩm của Nuta Green, nhập mã seri vào ô dưới đây để kiểm tra thông tin sản phẩm

nhan-biet-hang-gia-4Lưu ý: Bạn cần phải nhập số điện thoại cho việc kiểm tra đầu tiên của mã. Nếu bạn muốn kiểm tra mã này một lần nữa, bạn sẽ được yêu cầu nhập số điện thoại mà bạn đã cung cấp.

Nhập mã seri vào ô bên dưới. Để kiểm tra thông tin sản phẩm lần đầu tiên, bạn cần phải nhập số điện thoại.

Số seri

Số điện thoại